ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική, υψομετρική και κτηματογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87, που εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τις υποδείξεις της Κτηματικής Υπηρεσίας. Επί του διαγράμματος προσδιορίζονται από το ΓΕΝ η γραμμή του Αιγιαλού (το όριο των χερσαίων ιδιοκτησιών προς την θάλασσα) και καθορίζεται η παραλιακή ζώνη.

Το τοπογραφικό διάγραμμα καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας περιλαμβάνει:

Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων, των ορίων καλλιέργειας, καθώς και όλων των επικείμενων κατασκευών εντός του ενδιαφερόμενου ακινήτου.
Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της μορφολογίας και των συστατικών του εδάφους, καθώς και της φυσικής ακτογραμμής, σε βάθος μίας ιδιοκτησίας και σε μήκος τουλάχιστον 500μ. έως και 700μ.
Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κοινόχρηστων χώρων.
Εγκατάσταση και σήμανση πολυγωνομετρικού δικτύου.
Εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
Έρευνα και κτηματογράφηση όλων των παραλιακών ιδιοκτησιών.
Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο εδάφους και ισοϋψείς καμπύλες.
Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών, υπόμνημα και οδοιπορικό.
Πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών.
Πίνακας συντεταγμένων καθορισμού.
Έκδοση φορολογικών δικαιολογητικών της τοπογραφικής μελέτης.
Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας και τις υποδείξεις του ΓΕΝ.
Παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας για παραλείψεις και διορθώσεις, μέχρι την δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.