ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατά την φάση της προσωρινής ανάρτησης των κτηματολογικών στοιχείων και εφόσον διαπιστωθούν εσφαλμένες εγγραφές (π.χ. λάθος εμβαδόν και όρια ακινήτου, εσφαλμένος εντοπισμός, αδυναμία εντοπισμού, ανάρτηση ως άγνωστος κλπ.), αναλαμβάνουμε και συντάσσουμε τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα ΕΓΣΑ87, στα οποία περιγράφονται με ακρίβεια οι απαιτούμενες διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Τα διαγράμματα αυτά συνοδεύουν τις αιτήσεις διορθώσεων και οδηγούν σε διορθωμένες εγγραφές που ταυτίζονται με τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα υλοποιημένα όρια του ακινήτου.

Η εργασία σύνταξης Τοπογραφικού Διαγράμματος Κτηματολογίου περιλαμβάνει:

Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής και καλλιέργειας του ακινήτου.
Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο.
Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την εσφαλμένη εγγραφή, καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων διορθώσεων (στις περιπτώσεις που απαιτείται διόρθωση).
Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.