ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Όταν υπάρχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών τοπογράφου σε υποθέσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η εμπειρία και η γνώση του επιλεγμένου γραφείου συμβάλλουν στην υπεύθυνη ενημέρωση των ιδιοκτητών, και αποφεύγονται προβληματικές δηλώσεις που οδηγούν σε πολυέξοδες διαδικασίες διορθώσεων.

Η ολοκληρωμένη διαδικασία κτηματογράφησης μιας περιοχής διαχωρίζεται σε τέσσερις φάσεις όσον αφορά στην συμμετοχή του ιδιοκτήτη:

  • Η πρώτη φάση της έναρξης του γραφείου κτηματογράφησης, κατά την οποία ο πολίτης υποβάλλει δηλώσεις ιδιοκτησίας και προσκομίζει τους τίτλους ιδιοκτησίας και τα τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων του.
  • Η δεύτερη φάση της ανάρτησης των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά την οποία ο πολίτης ενημερώνεται για περιπτώσεις εσφαλμένων εγγραφών και υποβάλλει αιτήματα διόρθωσης.
  • Η τρίτη φάση της εκδίκασης των ενστάσεων, κατά την οποία ο πολίτης καλείται ενώπιον της επιτροπής, ώστε να εξεταστούν οι αιτούμενες διορθώσεις.
  • Η τέταρτη και τελική φάση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών κτηματογράφησης και της έναρξης λειτουργίας του Κτηματολογίου. Για οποιαδήποτε μεταβολή στα δικαιώματα ιδιοκτησίας, ο πολίτης συναλλάσσεται πλέον με το κτηματολογικό γραφείο.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω τέσσερις φάσεις, το γραφείο αναλαμβάνει και διεκπεραίωνει με υπευθυνότητα όλες τις περιπτώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα: Ηρακλειά Κυκλάδων – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.