ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεκάδες μελέτες αγροτικής και αστικής οδοποιίας, που περιλαμβάνουν:

  • Υποστηρικτική τοπογραφική και υψομετρική μελέτη
  • Οριζοντιογραφία οδού
  • Μηκοτομή οδού
  • Διαγράμματα επικλίσεων
  • Διαγράμματα Bruckner
  • Διαγράμματα τυπικών διατομών
  • Τεύχη κατασκευαστικών διατομών
  • Προσμετρήσεις υλικών κατασκευής
  • Χάραξη της μελέτης κατασκευής

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.