ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης αποτελεί μία πλήρη τοπογραφική μελέτη στο ΕΓΣΑ87 και παρέχει στον μηχανικό της άδειας δόμησης το υπόβαθρο και το πολεοδομικό καθεστώς του ακινήτου για τον σχεδιασμό του ιδιωτικού έργου. Το τοπογραφικό διάγραμμα άδειας δόμησης προορίζεται για τις Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες), όπου ελέγχεται για την πληρότητά του.

Η ακρίβεια των μετρικών δεδομένων που παρέχονται, η ερμηνεία των πολεοδομικών όρων δόμησης, καθώς και η εναρμόνιση της τοπογραφικής μελέτης με τις προδιαγραφές των Ν.4178/2013 και Ν.4030/2011, αποτελούν τα στοιχεία που διευκολύνουν το έργο του Αρχιτέκτονα / Πολιτικού Μηχανικού και αποτρέπουν παραλείψεις και καθυστερήσεις στην μελέτη και στην έκδοση της άδειας δόμησης.

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος άδειας δόμησης απευθύνεται κυρίως προς επαγγελματίες στο χώρο των μελετών και των κατασκευών και περιλαμβάνει:

 • Υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων καλλιέργειας του ακινήτου.
 • Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κατασκευών.
 • Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση των κατασκευών και των ορίων των όμορων ακινήτων (όπου αυτό προβλέπεται από την νομοθεσία).
 • Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των περιμετρικών κοινόχρηστων χώρων .
 • Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
 • Ψηφιακό υψομετρικό μοντέλο εδάφους και ισοϋψείς καμπύλες.
 • Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου.
 • Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου.
 • Πίνακας συντεταγμένων κορυφών έργου.
 • Έκδοση φορολογικών δικαιολογητικών της τοπογραφικής μελέτης.
 • Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις σχετικής νομοθεσίας.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.