ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στις περιοχές όπου ήδη λειτουργεί το Κτηματολογικό Γραφείο, παρέχεται προθεσμία πέντε (5) ετών προκείμενου να προσβληθούν ενώπιον του Κτηματολογικού Δικαστή τυχόν ανακριβείς αρχικές εγγραφές. Στις περιπτώσεις διορθώσεων του εμβαδού και των ορίων του ακινήτου, καθώς και κατά την καταχώρηση συμβολαιογραφικών πράξεων ή δικαστικών αποφάσεων που επιφέρουν χωρικές μεταβολές (κατατμήσεις, συστάσεις καθέτων ιδιοκτησιών, επιδικάσεις κλπ.), απαιτείται υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, όπου απεικονίζονται οι αντίστοιχες χωρικές μεταβολές. Επισημαίνεται ότι αιτήματα χωρικών μεταβολών που συνοδεύονται από διαγράμματα εκτός των προδιαγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου, “παγώνουν” λόγω τυπικής έλλειψης και καθυστερούν τη διαδικασία της μεταβολής.

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος χωρικών μεταβολών περιλαμβάνει:

Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής του ακινήτου.
Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των κτισμάτων που δηλώνονται στο κτηματολόγιο.
Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
Αντιπαραβολή των υπολογισμένων ορίων με την αρχική εγγραφή καθώς και γραφική και αναλυτική υπόδειξη των απαιτούμενων μεταβολών/διορθώσεων.
Πίνακας συντεταγμένων και εμβαδών αρχικής και τελικής/διορθωμένης εγγραφής.
Πίνακας υπολογισμού ανοιγμένης απόκλισης.
Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.