ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από το έτος 2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη συμβολαιογραφική πράξη σε ακίνητο στο οποίο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, εφόσον αυτές δεν τακτοποιηθούν. Η ολοκληρωμένη υπαγωγή τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής απαιτεί υποβολή εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές του νόμου 4178/2013.
Έχοντας άριστη γνώση των ισχυόντων πολεοδομικών διαταγμάτων, εκπονεί πλήρεις τοπογραφικές αποτυπώσεις σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και παρέχει τα ψηφιακά σχέδια υψηλής ακρίβειας των κατασκευών, το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου, καθώς και πλήρη υψομετρική αποτύπωση, ώστε να διευκολύνεται ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου και η σύνταξη των λοιπών σχεδίων της τακτοποίησης (κατόψεις, τομές κλπ.),

Επιπροσθέτως, στις περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας, αποτυπώνονται αναλυτικά με εμβαδομέτρηση τα όρια των άτυπων αποκλειστικών χρήσεων εντός του όλου ακινήτου, ώστε να είναι εφικτή η μεταγενέστερη επισύναψη του διαγράμματος σε προσύμφωνα, σε συμβολαιογραφικές πράξεις ή σε δικαστικές αγωγές διανομής του ακινήτου.

Η εργασία σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος αυθαιρέτου περιλαμβάνει:

Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των υλοποιημένων ορίων και των ορίων νομής του ακινήτου.
Πλήρης υπαίθρια τοπογραφική και υψομετρική αποτύπωση της θέσης και των διαστάσεων όλων των επικείμενων κατασκευών.
Υπαίθρια τοπογραφική αποτύπωση των άτυπων αποκλειστικών χρήσεων σε περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας.
Εφαρμογή του τίτλου ιδιοκτησίας επί των αποτυπωμένων ορίων και υπολογισμός των συντεταγμένων κορυφών.
Έρευνα πολεοδομικών διαταγμάτων, τεχνικός έλεγχος ακινήτου.
Πίνακας πολεοδομικών διαταγμάτων, όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής του ακινήτου.
Εμβαδομέτρηση και διαστασιολόγηση των άτυπων αποκλειστικών χρήσεων σε περιπτώσεις εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας.
Σύνταξη τελικού διαγράμματος στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου ΕΓΣΑ87, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Νόμων Ν.4178/2013 και Ν.4030/2011.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα: Ηρακλειά Κυκλάδων – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.