ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η ολοκληρωμένη δήλωση ιδιοκτησίας περιλαμβάνει την συμπλήρωση των σχετικών εντύπων και την υποβολή τους μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας και το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου στο ΕΓΣΑ87. Αντίστοιχα, η ολοκληρωμένη υποβολή αίτησης διόρθωσης/ένστασης περιλαμβάνει την ανάλυση του νομικού ή τεχνικού σφάλματος και την περιγραφή των μεταβολών που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και την υποβολή της σχετικής αίτησης μαζί με τους τίτλους ιδιοκτησίας, τα επικαλούμενα στοιχεία και το τοπογραφικό διάγραμμα των χωρικών μεταβολών.

Στις ιδιαίτερες περιπτώσεις χρόνιων ιδιοκτησιακών προβλημάτων (κληρονομικά, αντιδικίες, διεκδικήσεις Ελληνικού Δημοσίου κλπ.), έχοντας καλή γνώση των εσωτερικών διαδικασιών του Κτηματολογίου, παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για τις ενέργειες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί η ορθή από νομικής και τεχνικής σκοπιάς εγγραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων.

Πρόσθετη επιλογή αποτελεί και η παράσταση ως τεχνικού συμβούλου ενώπιον των επιτροπών εκδίκασης ενστάσεων (στην 3η φάση της κτηματογράφησης). Τέλος, επιδιώκουμε την one-stop εξυπηρέτηση του πελάτη και συνεργάζεται με έμπειρους νομικούς (όπου απαιτείται), ώστε να αντιμετωπίζονται ταυτόχρονα οι αλληλένδετες τεχνικές και νομικές υποθέσεις ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα: Ηρακλειά Κυκλάδων – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.