ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι βεβαιώσεις αποτελούν υπεύθυνες δηλώσεις του τοπογράφου μηχανικού σχετικές με την τεχνική ταυτότητα του ακινήτου και συνοδεύουν συνήθως τα τοπογραφικά διαγράμματα που προορίζονται για συμβολαιογραφικές πράξεις. Οι παραπάνω βεβαιώσεις προϋποθέτουν από την πλευρά του μηχανικού γνώση και εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας, καθώς και συνεχή παρακολούθηση των ισχυόντων πολεοδομικών διαταγμάτων της περιοχής του ακινήτου.

Έχοντας άριστη γνώση της κείμενης νομοθεσίας και συνεχή δραστηριότητα συντάσσουμε υπεύθυνες δηλώσεις του Νόμου 651/1977 περί αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, δηλώσεις του Νόμου 1337/1983 περί σχεδίων πόλεων και δηλώσεις του Νόμου 4178/2013 περί ύπαρξης ή απουσίας νόμιμης κατασκευής.

Ηλίας Γαβαλάς
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π
Επικοινωνία: 698 042 9359 & 22850 71489
Έδρα:  Ηρακλειά Κυκλάδων  – ΤΚ 84300

Όποια και αν είναι η υπόθεσή σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε για να συζητήσουμε
τις ανάγκες σας και να λάβετε τη σχετική οικονομική προσφορά.